Βραδιά λαογραφίας
08
Μαρτίου 2016, 02:00

Εξαιρετική εμφάνιση και γλέντι του χορευτικού τμήματος.

Βραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίαςΒραδιά λαογραφίας