Βραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικό
08
Μαρτίου 2016, 02:00

Εξαιρετική εμφάνιση και γλέντι του χορευτικού τμήματος.

Βραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικόΒραδιά λαογραφίας, μεγάλο χορευτικό