εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.
18
Ιανουαρίου 2016, 02:00

16-17 Ιανουαρίου 2016. Μια εκδρομή δώρο σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία των γιορτών παλιάς πόλης 2015.

εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.εκδρομή στα λουτρά Πόζαρ-Αριδαία.