Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2016
28
Οκτωβρίου 2016, 23:00
28η Οκτωβρίου 1940. Μεγάλη μέρα για τον Ελληνισμό. "Αχπάσκουμαι ' ς σον πόλεμον, πάγω' ς σην Αλβανίαν. Μάνα, παρακάλ' τον Θεόν, διπλά την Παναϊαννα δι' με , μάνα, δύναμιν πάντα μπροστά να πάγωκαι τον στρατόν τη Μουσολίν' ταρ ' ματαγάν να ευτάγω. Ο Μουσολίντς εθάρρεσεν πως'ς σην Ελλάδαν τ' είναιοι Πόντιοι, οι πρόσφυγες πολεμιστάδες' κ' είναι. Εμέν Ακρίταν λεγ'νε με, τον Ντούτσε κι φογούμαικι αντίς να είμαι σκλάβος ατ', κάλλιον να σκοτούμαι. Κανείται, μάνα, ντ' έσυρεν ο κύρη μ' ς σην Τουρκίανεγώ ραγιάς κι γίνουμαι αδά'ς σην Ιταλίαν. Λέγω και ξαν λέγ' ατο, ς'σον πόλεμον θα πάγωτον