Εκλογές στον Σύλλογο Ποντίων Ν. Ξάνθης
24
Φεβρουαρίου 2012, 21:35

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο 2ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Συλλόγου, πάροδος Θερμοπυλών 8, την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

  • Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2011
  • Οικονομικός απολογισμός 2011
  • Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  • Οικονομικός προϋπολογισμός 2012
  • Έγκριση πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού
  • Έγκριση απόφασης Δ.Σ.Προτάσεις
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς και το 2012 και έχει παρέλθει χρόνος εξ (6) μηνών από την εγγραφή τους.

Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα τεθεί προς έγκριση στην Γ.Σ., μέλη που οφείλουν περισσότερες από δύο ετήσιες συνδρομές, εκτός της τρέχουσας, θεωρούνται ταμιακά τακτοποιημένα και δύνανται να συμμετέχουν στις εκλογές με την καταβολή δύο ετήσιων συνδρομών προηγουμένων ετών και την τρέχουσα ετήσια συνδρομή.

Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν εγγράφως μέχρι την έναρξη της Γ.Σ.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, το βέβαιο, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 11 Μαρτίου 2012, την ίδια ώρα , στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γ. Γραμματέας

 

Ρωμανίδης Θεόδωρος Ταβουλτσίδης Βασίλειος