Ποντιακή Εστία: Δύο μέρες ποντιακών θεατρικών παραστάσεων στην πεντάμορφη Ξάνθη
19
Δεκεμβρίου 2010, 07:56
Δημοσίευμα της Ποντιακής Εστίας για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων στην Ξάνθη