«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»
06
Απριλίου 2016, 02:00
  Ήταν από κάθε άποψη μια πετυχημένη εκδήλωση. Ο ομιλητής κ Στάθης Πελαγίδης, ομότιμος Καθηγηγτής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «καθήλωσε» με τον μεστό του λόγο και τις γνώσεις του στο θέμα των κρυπτοχριατιανών. Αναφέρθηκε στους λόγους, η θρησκεία ήταν η μόνη ικανή να κρατήσει ισχυρά δεμένους τους υπόδουλους στον εθνικό κορμό, και τις περιόδους εξισλαμισμού. Στις ανάγκες που οδήγησαν πολλούς Έλληνες της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα του Πόντου στον κρυπτοχρισταινισμό, στις ελπίδες που δημιούργησαν οι συνθήκες των διαταγμάτων Hatti Sherif και Hαtti Humajum που μιλούσαν για «ι