«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»
06
Απριλίου 2016, 02:00

  Ήταν από κάθε άποψη μια πετυχημένη εκδήλωση. Ο ομιλητής κ Στάθης Πελαγίδης, ομότιμος Καθηγηγτής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «καθήλωσε» με τον μεστό του λόγο και τις γνώσεις του στο θέμα των κρυπτοχριατιανών. Αναφέρθηκε στους λόγους, η θρησκεία ήταν η μόνη ικανή να κρατήσει ισχυρά δεμένους τους υπόδουλους στον εθνικό κορμό, και τις περιόδους εξισλαμισμού. Στις ανάγκες που οδήγησαν πολλούς Έλληνες της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα του Πόντου στον κρυπτοχρισταινισμό, στις ελπίδες που δημιούργησαν οι συνθήκες των διαταγμάτων Hatti Sherif και Hαtti Humajum που μιλούσαν για «ισονομία» αλλά και στις αιτίες που πολλοί Έλληνες κρυπτοχριαστιανοί έμεινα πίσω, εκεί στις Πατρίδες, κατά την ανταλλαγή.Τόνισε δε ότι το τραγικό κεφάλαιο των κρυπτοχριστιανών του Πόντου παραμένει ως τις μέρες μας επίκαιρο και ζωντανό.
   Συγκίνησαν οι καταθέσεις προσωπικών βιωμάτων μελών του ακροατηρίου, σχετικά με συναντήσεις και εμπειρίες από κρυπτοχριστιανούς.
    Στο σύντομο καλωσόρισμα του ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε στην βαθιά πίστη των προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα,
"Αλί εμάς και βάι εμάς, που έρθαμε στην Ελλάδα!
Αδά τον γέρον κι' αγαπούν, τη γραία πα κι θέναι,
αδά εσκώθεν η ντροπή και χάθεν η θρησκεία
και βλαστημούνε το Χριστό και αυτήν την Παναγία!"
και κατέληξε. « Η Μικρά Ασία ήταν τόπος λατρείας ασκήσεως και μαρτυρίου. Από αυτόν τον πλούτο του Χριστιανισμού, εκεί στα χώματα της Πατρίδας, είναι αδύνατον να μην απόμεινα έστω και λίγα «ψίχουλα» το «προζύμι του λαθρόβιου Ελληνισμού» κατά τον Μακρυγιάννη.

«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»«Κρυπτοχριστιανοί η κρυπτομουσουλμάνοι ; Το κρυπτοχριστιανικό ζήτημα στον Πόντο»