Ποντιακή Εστία: Δύο μέρες ποντιακών θεατρικών παραστάσεων στην πεντάμορφη Ξάνθη
19
Δεκεμβρίου 2010, 07:56

Δημοσίευμα της Ποντιακής Εστίας για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων στην Ξάνθη

Ποντιακή Εστία: Δύο μέρες ποντιακών θεατρικών παραστάσεων στην πεντάμορφη ΞάνθηΠοντιακή Εστία: Δύο μέρες ποντιακών θεατρικών παραστάσεων στην πεντάμορφη ΞάνθηΠοντιακή Εστία: Δύο μέρες ποντιακών θεατρικών παραστάσεων στην πεντάμορφη ΞάνθηΠοντιακή Εστία: Δύο μέρες ποντιακών θεατρικών παραστάσεων στην πεντάμορφη ΞάνθηΠοντιακή Εστία: Δύο μέρες ποντιακών θεατρικών παραστάσεων στην πεντάμορφη ΞάνθηΠοντιακή Εστία: Δύο μέρες ποντιακών θεατρικών παραστάσεων στην πεντάμορφη ΞάνθηΠοντιακή Εστία: Δύο μέρες ποντιακών θεατρικών παραστάσεων στην πεντάμορφη Ξάνθη